مشاوره و پشتیبانی

مشاوره و پشتیبانی

هر سه شنبه از ساعت ۱۸:۳۰ تا   ۱۹:۳۰
آدرس
کلن .
Allerweltshaus
Körnerstr. 77-79
Ehrenfeld
 
تلفن  017654327883
beratung-kmii@gmx.de
 
بدلیل محدود بودن نیروی انسانی مشاوره و پشتیبانی ما برای فقط  افرادی میباشد  که هیچ گونه ویزایی ندارند.
- نیاز به کمک های پزشکی.
- مشکل مسکن.
- مشکل با کار و کارفرما.
- کمک در ثبت نام فرزندان در مدارس.
- حمایت از کسانی که قربانی خشونت هستند.
.
زبان راهنمایی
آلمانی
در صورت نیاز  فارسی

 

---------------

Refugee Law Clinic Cologne
در مواقع اضطراری اگر به کمک وکیل نیازمند شدید میتوانید هر روز به وقت اداری به شماره تلفن ۰۱۵۷۷۹۴۷۶۸۳۹ فقط به زبان آلمانی در خواست کمک کنید.
در صورت نیاز حضوری میتوانید هر پنج شنبه از ساعت ۱۷,۳۰ الی ۱۹.۳۰ به آدرس زیر تماس حاصل فرمایید.
Internationaler Bund
هر سه شنبه Kalker Hauptstraße 127 (طبقه 4)
هر پنج شنبه Kyffhäuserstr. 26-28

 Köln

زبان مشاوره آلمانی و در صورت نیاز فارسی

فارسی